Những khu đất sắp thu hồi để xây trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Nhiều khu đất sắp thu hồi để xây dựng trường học ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

 Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

4. Khu đất tiếp giáp đường Trịnh Văn Bô, sát sông Nhuệ

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều khu đất đã được đưa vào kế hoạch sử dụng để triển khai xây dựng các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Trong đó đáng chú ý có khu đất tiếp giáp đường Trịnh Văn Bô với diện tích khoảng 29.925,593 m2.

Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).

Khu đất sắp thu hồi nằm ở nút giao đường Phúc Diễn và Trịnh Văn Bô.

Khu đất  này tiếp giáp với khu dân dư.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Phương Canh.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

5. Khu đất trên đường Hòe Thị

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất tiếp giáp đường Hòe Thị với diện tích khoảng 10.537,683 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020). 

 Khu đất sắp thu hồi nằm tiếp giáp đường Hòe Thị, ở cuối ngõ 123 Xuân Phương.

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi.

 Khu đất nhìn từ đường Trịnh Văn Bô.

6. Khu đất tiếp giáp trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội

Khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm đáng chú ý có khu đất tiếp giáp với trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội với diện tích khoảng 37.058,410 m2.

  Vị trí ô đất sắp thu hồi xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo ở quận Nam Từ Liêm. (Nguồn ảnh: Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020).  

 

 Toàn cảnh khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm.

Video toàn cảnh các khu đất sắp thu hồi xây trường học ở quận Nam Từ Liêm.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những khu đất trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)