4 đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Có 4 đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Đức Thắng có địa giới hành chính giáp sông Nhuệ. Đây cũng là phường có nhiều trường ĐH như Mỏ Địa chất, Tài chính. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối ngõ 46 Văn Hội đến gần sông Nhuệ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Thắng đáng chú ý có tuyến nối ngõ 46 Văn Hội đến gần sông Nhuệ. Tuyến đường này dài khoảng 320 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 46 Văn Hội đoạn số 27 ngõ 46 Văn Hội. Tuyến cắt đường Văn Hội đoạn đầu ngõ 35 Văn Hội. Tuyến kết thúc ở đoạn gần ngõ 58 Lê Văn Hiến, giáp sông Nhuệ.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

uyến có điểm đầu ở ngõ 46 Văn Hội đoạn số 27 ngõ 46 Văn Hội.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Tuyến cắt đường Văn Hội đoạn đầu ngõ 35 Văn Hội.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Tuyến kết thúc ở đoạn gần ngõ 58 Lê Văn Hiến, giáp sông Nhuệ.

2. Hai tuyến đường từ Văn Hội đến Lê Văn Hiến

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Thắng đáng chú ý có 2 tuyến đường từ Văn Hội đến Lê Văn Hiến đều dài khoảng 380 m. Trong đó, tuyến số 1 phần lớn đi trùng với đường Lê Văn Hiến từ đoạn đầu ngõ 87 Lê Văn Hiến đến khi cắt ngõ 1 Văn Hội. Tuyến số 1 kết thúc khi cắt đường Văn Hội kéo dài đến sông Nhuệ theo quy hoạch.

Tuyến số 2 có điểm đầu ở đường Văn Hội, đoạn đối diện ngõ 2 Văn Hội. Tuyến kết thúc ở đường Lê Văn Hiến đoạn số nhà 39.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ 2 tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến số 1 phần lớn đi trùng với đường Lê Văn Hiến từ đoạn đầu ngõ 87 Lê Văn Hiến đến khi cắt ngõ 1 Văn Hội. Trong ảnh: Toàn cảnh tuyến đường nhifnt ừ đường Hoàng Tăng Bí.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến giao cắt với đường Văn Hội kéo dài theo quy hoạch.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Phần lớn tuyến trùng với đường Lê Văn Hiến đi qua HV Tài chính.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường này bắt đầu từ đoạn ngõ 87 Lê Văn Hiên.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Tuyến số 2 có điểm đầu ở đường Văn Hội, đoạn đối diện ngõ 2 Văn Hội.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Khu vực tuyến đường này đi qua chủ yếu là đất trống.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến kết thúc ở đường Lê Văn Hiến đoạn số nhà 39.

3. Tuyến đường nối ngõ 160 Văn Hội với Hoàng Tăng Bí

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Đức Thắng đáng chú ý có tuyến nối ngõ 160 Văn Hội với Hoàng Tăng Bí dài khoảng 200 m, trong đó đoạn thuộc địa bàn phường này dài 100 m. Tuyến có điểm đầu ở ngõ 160 đoạn bên hông trường THCS Đức Thắng. Tuyến kết thúc ở đường Hoàng Tăng Bí đoạn số nhà 419.

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 15.

Tuyến đường trên thực tế.