Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2)

Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 1.

Phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm có địa giới nằm hai bên đường Phạm Văn Đồng. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đoạn tuyến nối hai đường The Promenade và Main St ở KĐT Ciputra

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có đoạn  tuyến nối hai đường The Promenade và Main St ở KĐT Ciputra dài khoảng 120 m. Đoạn tuyến này sẽ giúp kết nối các khu của KĐT Ciputra dễ dàng hơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 3.

Đoạn tuyến đường này nối thông đường The Promenade và Main St ở KĐT Ciputra.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 4.

Với đoạn tuyến này, việc di chuyển qua các khu vực ở khu đô thị sẽ dễ dàng hơn.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 5.

Đoạn tuyến sẽ mở ở khu đô thị này chỉ dài hơn trăm mét.

2. Tuyến nối Xuân Đỉnh đến gần Vành đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến nối đường Xuân Đỉnh đến gần Vành đai 3 dài khoảng 700 m. Tuyến có điểm đầu ở đường Xuân Đỉnh đoạn lối vào chợ Xuân Đỉnh, tuyến đi qua khu vực nhà máy nước Cáo Đỉnh và chạy gần song song với đường Xuân Đỉnh khi hướng về Vành đai 3. Tuyến đường này kết thúc đoạn gần Vành đai 3 khi giao với đường nối Nguyễn Hoàng Tôn với Phạm Văn Đồng theo quy hoạch.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 7.

Tuyến có điểm đầu ở đường Xuân Đỉnh đoạn lối vào chợ Xuân Đỉnh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 8.

Tuyến đi qua khu vực nhà máy nước Cáo Đỉnh và chạy gần song song với đường Xuân Đỉnh khi hướng về Vành đai 3.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 9.

Tuyến đường này dài khoảng 700 m

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 10.

Tuyến đường kết thúc đoạn gần Vành đai 3 khi giao với đường nối Nguyễn Hoàng Tôn với Phạm Văn Đồng theo quy hoạch.

3. Tuyến nối đường ở mục 2 với ngõ 256 đường Xuân Đỉnh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Xuân Đỉnh đáng chú ý có tuyến nối đường ở mục 2 với ngõ 256 đường Xuân Đỉnh dài khoảng 360 m. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn chợ Xuân Đỉnh. Tuyến đi qua qua bên hông nhà máy nước Cáo Đỉnh và đoạn cuối trùng với ngõ 306 Xuân Đỉnh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 11.

Sơ đồ tuyến đường (màu xanh). (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 12.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 2 đoạn chợ Xuân Đỉnh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 13.

Tuyến đường này phần lớn đi qua bên hông Nhà máy nước Cáo Đỉnh.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 2) - Ảnh 14.

Tuyến đi qua qua bên hông nhà máy nước Cáo Đỉnh và đoạn cuối trùng với ngõ 306 Xuân Đỉnh.