Ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Có ba đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.
Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 1.

Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm có địa giới nằm hai bên đường 70. (Nguồn ảnh: Google).

1. Tuyến đường từ khu đất dịch vụ Tây Tựu đến gần Sùng Khang

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm đáng chú ý có tuyến đường từ khu đất dịch vụ Tây Tựu đến gần Sùng Khang dài khoảng 1,5 km. Tuyến có điểm đầu ở khu đất dịch vụ Tây Tựu (cạnh sông Pheo), tuyến giao với đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Trung Tựu - Yên Nội khoảng 400 m. Tuyến chạy gần song song với đường Yên Nội và kết thúc đoạn gần đường Sùng Khang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 3.

Tuyến có điểm đầu ở khu đất dịch vụ Tây Tựu (cạnh sông Pheo).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 4.

Tuyến giao với đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Trung Tựu - Yên Nội khoảng 400 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 5.

Đây là tuyến đường nối nhiều khu đất đang xây dựng hạ tầng ở phường Tây Tựu.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 6.

Tuyến chạy gần song song với đường Yên Nội và kết thúc đoạn gần đường Sùng Khang.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 7.

Đoạn kết thúc gần đường Sùng Khang và khu nghĩa trang thông Đại Cát.

2. Tuyến nối đường mục 1 với đường 70

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu đáng chú ý có tuyến nối đường mục 1 với đường 70 dài khoảng 1,2 km. Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1 ở đoạn gần khu nghĩa trang thôn Đại Cát. Một đoạn của tuyến đã xây dựng qua khu đất dịch vụ của phường Tây Tựu. Từ khu vực này tuyến chạy song song với đường Tây Thăng Long và kết thúc ở đường Tây Tựu đoạn cách nút giao Tây Tựu - Tây Thăng Long 300 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 8.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 9.

Tuyến có điểm đầu ở đường mục 1 ở đoạn gần khu nghĩa trang thôn Đại Cát.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 10.

Một đoạn của tuyến đã xây dựng qua khu đất dịch vụ của phường Tây Tựu.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 11.

Tuyến đường này theo quy hoạch chủ yếu đi qua cánh đồng.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 12.

Tuyến chạy song song với đường Tây Thăng Long và kết thúc ở đường Tây Tựu đoạn cách nút giao Tây Tựu - Tây Thăng Long 300 m.

3. Tuyến đường từ ĐH Công nghiệp Hà Nội (Khu B) đến đường mục 2

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tây Tựu đáng chú ý có tuyến từ ĐH Công nghiệp Hà Nội (Khu B) đến đường mục 2 dài khoảng 1 km. Tuyến có điểm đầu ở bờ sông Pheo, bên hông sân vận động ở khu ký túc xá của trường ĐH này. Tuyến đi trùng với phần đường đất hiện hữu, cắt đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Tây Tựu - Tây Thăng Long 350 m. Tuyến kết thúc sau khi cắt đường mục 2 khoảng 175 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 13.

Sơ đồ tuyến đường. (Nguồn ảnh: Google).

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 14.

Tuyến có điểm đầu ở bờ sông Pheo, bên hông sân vận động ở khu ký túc xá của trường ĐH này.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 15.

Tuyến đi trùng với phần đường đất hiện hữu, cắt đường Tây Thăng Long đoạn cách nút giao Tây Tựu - Tây Thăng Long 350 m.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 16.

Tuyến đường nhìn từ phường Thượng Cát.

Ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Tây Tựu, Bắc Từ Liêm (phần 3) - Ảnh 17.

Tuyến kết thúc sau khi cắt đường mục 2 khoảng 175 m.