5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm

Có 5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.
5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 1.

Phường Minh Khai có địa giới trải dài từ QL32 đến đường Tây Thăng Long, đây cũng là nơi trụ sở quận Bắc Từ Liêm đang xây dựng. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối QL32 với đường Tây Thăng Long

Tuyến đường nối QL32 với đường Tây Thăng Long qua địa bàn phường Minh Khai theo qui hoạch dài khoảng 2,3 km. 

Tuyến bắt đầu từ nút giao đường 32 đoạn qua ĐH Công nghiệp Hà Nội, chạy gần song song với phố Trung Tựu, qua trường THPT Tây Đô và giao cắt với đường Tây Thăng Long gần nút giao đường Trung Tựu - Yên Nội - Tây Thăng Long.

Trên thực tế, tuyến đường này nối tiếp Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi Quốc lộ 32).

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường nối QL32 với đường Tây Thăng Long. (Nguồn ảnh: Google).

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 2.

Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Dự án xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi Quốc lộ 32) với đường 32 đoạn qua ĐH Công nghiệp Hà Nội.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 3.

Từ đường 32, tuyến chạy gần song song với đường Trung Tựu.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 4.

Giao cắt với đường Tây Thăng Long gần nút giao Trung Tựu - Yên Nội - Tây Thăng Long.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 5.

Cuối tuyến có đoạn đi trùng với đường Yên Nội thuộc địa giới phường Tây Tựu.

2. Đường nối Văn Tiến Dũng với Phú Minh

Đường nối Văn Tiến Dũng với Phú Minh có chiều dài khoảng 700m. Đây là tuyến đường bắt đầu từ đường Văn Tiến Dũng đoạn qua khu vực Viện dưỡng lão Nhân Ái hướng về Phú Minh.

Tuyến đường này giao cắt với đường Phú Minh đoạn ngõ 70 Văn Trì và tiếp tục giao cắt với tuyến đường đã nêu ở mục 1.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường nối Văn Tiến Dũng với Phú Minh. (Nguồn ảnh: Google).

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 6.

Trên thực tế, tuyến đường gần với Viện dưỡng lão Nhân Ái và Cục Viễn thám Quốc gia trên đường Văn Tiến Dũng.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 7.

Tuyến giao cắt với đường Phú Minh đoạn gần ngõ 70 Văn Trì.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 8.

Trên địa giới phường Minh Khai, tuyến dài khoảng 700m.

3. Đường nối trụ sở quận Bắc Từ Liêm với Văn Tiến Dũng

Tuyến đường này theo qui hoạch dài khoảng 800m, đi qua khu vực công viên nằm giữa trụ sở quận Bắc Từ Liêm với Cục Viễn thám Quốc gia, sau đó nối ra đường Văn Tiến Dũng.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

(Nguồn ảnh: Google).

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 9.

Tuyến đường nối trụ sở mới của quận Bắc Từ Liêm.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 10.

Hai bên tuyến đường theo qui hoạch là hồ nước, công viên.

4. Hai tuyến đường bao quanh trụ sở quận Bắc Từ Liêm

Khu vực trụ sở mới quận Bắc Từ Liêm có 2 tuyến đường bao quanh hướng từ Phú Minh và Văn Tiến Dũng.

Hai tuyến đường này dài khoảng 1km và đang được thi công. Phần đường bao xung quanh trụ sở quận Bắc Từ Liêm cơ bản đã hoàn thành.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 11.

Tuyến đường dẫn vào trụ sở quận Bắc Từ Liêm nhìn từ đường Văn Tiến Dũng.

5 đường đang và sẽ mở theo qui hoạch ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm - Ảnh 12.

Tuyến đường dẫn vào trụ sở quận Bắc Từ Liêm nhìn từ đường Phú Minh.