Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Phường Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

13. Tuyến đường từ Ngũ Nhạc đến nghĩa trang phường Thanh Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến đường từ Ngũ Nhạc đến nghĩa trang phường Thanh Trì, dài khoảng 755 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Ngũ Nhạc, đoạn khu vực nghĩa trang. Tuyến đi qua đường Thanh Lân, hướng về nghĩa trang phường Thanh Trì.

 Đoạn qua khu vực nghĩa trang, hồ câu.

 

 Tuyến kết thúc khi hết địa bàn phường Thanh Trì.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

14. Tuyến đường trùng ngõ 56 Thanh Lân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến đường trùng ngõ 56 Thanh Lân, dài khoảng 600 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Thanh Lân, đi trùng ngõ 56.

 Tuyến đi thẳng ngõ 56, qua ngõ 2 Nam Dư hướng về hồ câu.

 

 Tuyến kết thúc ở khu vực hồ câu gần ngõ 266 Vĩnh Hưng.

15. Tuyến đường từ mục 13 đến 14

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì đáng chú ý có tuyến đường từ Lĩnh Nam đến trụ sở công an phường Thanh Trì, dài khoảng 1,4 km.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Thanh Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Lĩnh Nam. Đoạn đầu thuộc phường Lĩnh Nam.

 Tuyến đi bên hông dân cư, ven hồ nước, đoạn qua cuối ngõ 200 Vĩnh Hưng.

 Từ ngõ 200 Vĩnh Hưng, tuyến đi qua hồ nước, kết thúc ở đường quy hoạch đoạn trụ sở công an phường Thanh Trì.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4).