Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

14. Tuyến đường từ ngõ 2 Hoàng Liệt đến hồ Linh Đàm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ ngõ 2 Hoàng Liệt đến hồ Linh Đàm với chiều dài khoảng 100 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến có điểm đầu ở ngõ 2 Hoàng Liệt gần đoạn giao với ngách 2/16 Hoàng Liệt.

 Tuyến đường này kết thúc ở hồ Linh Đàm.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở trên thực tế.

 Tuyến đường này trên thực tế không đi qua nhà dân.

15. Tuyến đường trạm y tế phường Hoàng Liệt đến hồ Linh Đàm

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường từ trạm y tế phường đến hồ Linh Đàm với chiều dài khoảng 260 m. Tuyến đường này đi trùng với ngach 2/5 và 2/6 Hoàng Liệt.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở đoạn đối diện trạm y tế phường Hoàng Liệt.

 Tuyến đi qua bên hông trường THCS Hoàng Liệt.

 Và kết thúc ở gần hồ Linh Đàm.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

16. Tuyến nối Nguyễn Phan Chánh - Vành đai 3

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt đáng chú ý có tuyến đường nối Nguyễn Phan Chánh - Vành đai 3 với chiều dài khoảng 90 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hoàng Liệt. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3).

chọn