Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội. (Nguồn ảnh: Google).

7. Tuyến đường trùng với một phần ngõ 218 Lĩnh Nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có tuyến đường trùng với một phần ngõ 218 Lĩnh Nam với chiều dài khoảng 284 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu trùng với ngõ 218 Lĩnh Nam, đối diện trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.

Tuyến đi thẳng, kết thúc ở đường Lĩnh Nam đoạn đối diện phố Đông Thiên.

Toàn cảnh tuyến đường nhìn từ trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.

Tuyến đường mở rộng ngõ 218 Lĩnh Nam.

 Đoạn giao với đường Lĩnh Nam lệch so với đầu ngõ 218 Lĩnh Nam.

8. Đường Vĩnh Hưng kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có đường Vĩnh Hưng kéo dài đoạn từ nút giao Vĩnh Hưng - Lĩnh Nam đến hết địa bàn phường với chiều dài khoảng 330 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

 Tuyến đường có điểm đầu ở nút giao Vĩnh Hưng - Lĩnh Nam.

 Tuyến đi qua nhiều nhà tạm và sân bóng Bảo Lâm.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến nối mục 7 và 8

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có tuyến nối mục 7 và 8 với chiều dài khoảng 130 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Vĩnh Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-4).