Đất có quy hoạch ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Xã Vinh Hưng là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Hưng có diện tích 16,81 km², dân số năm 2019 là 6.770 người, mật độ dân số đạt 485 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang.

Cụ thể, xã Vinh Hưng nằm ở phía đông bắc huyện Phú Lộc; phía nam giáp xã Giang Hải và đầm phá Cầu Hai; phía bắc giáp huyện Phú Vang; phía đông giáp xã Vinh Mỹ; phía tây giáp đầm phá cầu Hai, huyện Phú Vang.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Vinh Hưng thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Vinh Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

 Khu đất có quy hoạch của xã Vinh Hưng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).