Đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Vinh Hưng là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Vinh Hưng có diện tích 16,81 km², dân số năm 2019 là 6.770 người, mật độ dân số đạt 485 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang. 

Theo Quyết định về việc Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, trên địa bàn xã có các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng như: đường Quốc lộ 49B; tỉnh lộ đi Vinh Mỹ; đường đê Đông phá Cầu Hai. 

Trong tương lai, xã Vinh Hưng sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường kéo dài khoảng 1,5 km và chạy song song với Quốc lộ 49B. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Vinh Hưng được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:   

Đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Vinh Hưng thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Vinh Hưng theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Vinh Hưng trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Vinh Hưng TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Vinh Hưng TẠI ĐÂY.