Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Lộc Vĩnh là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Vĩnh có diện tích 33,36 km², dân số năm 2019 là 6.841 người, mật độ dân số đạt 179 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc. 

Trên địa bàn xã Lộc Vĩnh có tuyến đường lớn như: đường Chân Mây, đường vào cảng Chân Mây, đường Lăng Cô - Chân Mây và đường Phú Gia. Bên cạnh đó, phường còn có cầu Bù Lu, bắc qua sông Bù Lu.

Trong tương lai, xã Lộc Vĩnh sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường Chân Mây kéo dài, chạy khoảng 900 m và kết thúc tại đường Lộc Tiến - Lộc Vĩnh. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Lộc Vĩnh được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:   

Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lộc Vĩnh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Lộc Vĩnh theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Lộc Vĩnh TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh TẠI ĐÂY.