Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Lộc Vĩnh là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Vĩnh có diện tích 33,36 km², dân số năm 2019 là 6.841 người, mật độ dân số đạt 179 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc.

Trên địa bàn xã Lộc Vĩnh có tuyến đường lớn như: đường Chân Mây, đường vào cảng Chân Mây, đường Lăng Cô - Chân Mây và đường Phú Gia. Bên cạnh đó, phường còn có cầu Bù Lu, bắc qua sông Bù Lu.

Trong tương lai, xã Lộc Vĩnh sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. 

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu xanh là một trong số những đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường Chân Mây kéo dài, chạy khoảng 900 m và kết thúc tại đường Lộc Tiến - Lộc Vĩnh. 

Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Lộc Vĩnh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Lộc Vĩnh trong tương lai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Lộc Vĩnh TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Lộc Vĩnh TẠI ĐÂY.