Đất có quy hoạch ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Xã Lộc Tiến là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Tiến có diện tích 54,15 km², dân số năm 2019 là 8.222 người, mật độ dân số đạt 158 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Cụ thể, xã Lộc Tiến nằm về phía đông nam của huyện Phú Lộc; phía đông giáp thị trấn Lăng Cô; phía tây giáp xã Lộc Thủy; phía nam giáp TP Đà Nẵng; phía bắc giáp xã Lộc Vĩnh.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Lộc Tiến trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lộc Tiến trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Một trong những khu đất có quy hoạch của xã Lộc Tiến trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất được khoanh viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất an ninh. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).