Đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế theo quy hoạch.

Xã Lộc Thủy là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Thủy có diện tích 70,14  km², dân số năm 2019 là 8.962 người, mật độ dân số đạt 169 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Trên địa bàn xã có tuyến giao thông quan trọng như đường Quốc lộ 1A (tuyến đường giao thông xuyên suốt Việt Nam), tuyến đường sắt Bắc - Nam và hầm Phước Tượng. Ngoài ra, đường Quốc lộ 49B nằm sát địa giới xã Lộc Thủy.

Trong tương lai, xã Lộc Thủy sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường bắt đầu từ điểm giao giữa đường Chân Mây và đường Quốc lộ 1A, kéo dài khoảng 3,8 km. 

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Lộc Thủy được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế:   

Đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lộc Thủy thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch xã Lộc Thủy theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ, đường kẻ viền xanh là một đường giao thông được quy hoạch. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Đoạn đường sẽ mở theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Lộc Thủy trên bản đồ quy hoạch giao thông xã Lộc Thủy TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở xã Lộc Thủy TẠI ĐÂY.