Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xã Xuân Lộc là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Xuân Lộc có diện tích 44,11 km², dân số năm 2019 là 2.736 người, mật độ dân số đạt 62 người/km². Xã giáp với nhiều xã, thị trấn khác của huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

Cụ thể, phía đông giáp xã Lộc Hòa; phía tây giáp xã Lộc Bổn; phía nam giáp huyện Nam Đông; phía bắc giáp xã Lộc Sơn.

Theo Quyết định về việc Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, khu trung tâm xã được quy hoạch dọc theo Tỉnh lộ 14B từ cầu Khe Sến đến ngã 3 đèo La Hy. Trong đó, một số công trình công cộng được xây dựng như: Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng và nhà văn hoá xã, nằm trong khu trung tâm xã gần trạm tiếp sóng; Xây dựng khu công viên cây xanh kết hợp dãi cây xanh cách ly ở khu vực cầu Khe Sến 1 với diện tích 2,88 ha; Xây dựng 1 điểm dịch vụ thương mại và 1 điểm dịch vụ vật tư nông nghiệp tại Ngã 3 tỉnh lộ 14b với đường đi xã Lộc Hoà (diện tích 0,24 ha) và ngã 3 đèo La Hy (diện tích 0,6 ha); với tổng diện tích là 0,84 ha;...

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Xuân Lộc trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Xuân Lộc được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.