Đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Xã Lộc Trì là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Trì có diện tích 63,03 km², dân số năm 2019 là 6.575 người, mật độ dân số đạt 137 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Cụ thể, phía đông giáp xã Lộc Thủy; phía tây giáp thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Điền; phía nam giáp TP Đà Nẵng; phía bắc giáp xã Lộc Bình và đầm phá Cầu Hai.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lộc Trì trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Một trong những khu đất có quy hoạch của xã Lộc Trì trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất được khoanh viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất quốc phòng. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.