Đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Xã Lộc Trì là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Trì có diện tích 63,03 km², dân số năm 2019 là 6.575 người, mật độ dân số đạt 137 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng.

Cụ thể, phía đông giáp xã Lộc Thủy; phía tây giáp thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Điền; phía nam giáp TP Đà Nẵng; phía bắc giáp xã Lộc Bình và đầm phá Cầu Hai.

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đất có quy hoạch ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Lộc Trì trên bản đồ Google vệ tinh.

Khu đất có quy hoạch của xã Lộc Trì được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

  Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.