Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Linh Chiểu nằm ở trung tâm TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh Chiểu như sau: Phía đông giáp phường Linh Trung; phía tây giáp phường Linh Tây; phía nam giáp các phường Trường Thọ và Bình Thọ; phía bắc giáp các phường Linh Tây và Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

4. Đường nối đường Kha Vạn Cân với Đường số 17

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu đáng chú ý có đường nối đường Kha Vạn Cân với Đường số 17 với chiều dài khoảng 350 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 1106, đường Kha Vạn Cân, và kết thúc ở khu vực số 37, Đường số 17.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường chạy qua Trường tiểu học Linh Chiểu

 Đường chạy qua Trường tiểu học Linh Chiểu có chiều dài khoảng 180 m. Đoạn đường có điểm đầu gần khu vực ký túc xá trường Cao đẳng Nghề TP HCM, và kết thúc ở khu vực ký túc xá Đại học Ngân hàng TP HCM.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường Chương Dương kéo dài

Phường cũng sẽ kéo dài đường Chương Dương thêm khoảng 160 m về phía khu vực số 14, đường Kha Vạn Cân.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 2) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).