Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Linh Chiểu nằm ở trung tâm TP Thủ Đức. Vị trí cụ thể của phường Linh Chiểu như sau: Phía đông giáp phường Linh Trung; phía tây giáp phường Linh Tây; phía nam giáp các phường Trường Thọ và Bình Thọ; phía bắc giáp các phường Linh Tây và Linh Trung. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đường nối đường Tô Vĩnh Diện với Đường số 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu đáng chú ý có đường nối đường Tô Vĩnh Diện với Đường số 6 với chiều dài khoảng 160 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 64, đường Tô Vĩnh Diện, và kết thúc ở khu vực sân cỏ nhân tạo Nhà thiếu nhi Thủ Đức.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối Đường số 5 với Đường số 7

 Đường nối Đường số 5 với Đường số 7 có chiều dài khoảng 170 m. Đoạn đường có điểm đầu gần số 57-55, Đường số 5, và kết thúc ở khu vực số 9, Đường số 7.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối Hẻm 2, Đường số 18 với Đường số 18

Phường cũng sẽ mở một đoạn đường nối Hẻm 2, Đường số 18 với Đường số 18 với chiều dài khoảng 100 m. 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Linh Chiểu. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).