Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Long Thành Bắc là một phường nằm về của phía bắc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Về vị trí địa lý, phía đông của phường Long Thành Bắc giáp xã Trường Hòa, phía tây giáp phường Long Hoa, phía nam giáp phường Long Thành Trung và xã Trường Tây, phía bắc giáp TP Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu. Phường Long Thành Bắc có diện tích 4,97 km², dân số tính đến năm 2019 là 18.255 người với mật độ dân số đạt 3.673 người/km². Phường Long Thành Bắc được chia thành 5 khu phố, bao gồm Long Đại, Long Mỹ, Long Tân, Long Thời và Sân Cu.

4. Đường Sân Cu kéo dài

Đây là đoạn đường nối tiếp với đường Sân Cu, chạy ngang qua địa bàn phía đông của phường Long Thành Bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu hồng).    

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc. (Ảnh chụp từ Google Map).   

5. Đường Sân Cu kéo dài

Đoạn đường chạy ngang qua địa bàn phía đông của phường Long Thành Bắc.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu hồng).    

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc. (Ảnh chụp từ Google Map).   

6. Đường nối đường Sân Cu với đường số 29 Nguyễn Văn Linh

Đây là đoạn đường nối đường Sân Cu với đường số 29 Nguyễn Văn Linh hiện có trên địa bàn phường Long Thành Bắc, đi qua suối Sân Cu - Trường Long - Hốc Trâm.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu hồng).    

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc. (Ảnh chụp từ Google Map).   

 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hòa Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY