Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Trường Đông nằm ở phía đông nam thị xã Hòa Thành, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Trường Hòa, phía đông nam giáp huyện Gò Dầu, phía tây giáp xã Trường Tây, phía tây nam giáp huyện Châu Thành. Xã Trường Đông có diện tích 22,86 km², dân số năm 2019 là 16.662 người, mật độ dân số đạt 729 người/km². Xã Trường Đông được chia thành 5 ấp: Năm Trại, Trường Ân, Trường Đức, Trường Lưu, Trường Phú.

9. Đường nối khu di tích Nam Trại đến ĐT-784

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía đông bắc của xã Trường Đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông.(Ảnh chụp từ Google Map).   

10. Đường cao tốc Gò Dầu - TP Tây Ninh - Xa Mát dự kiến

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông bắc của xã Trường Đông, bắc qua kênh TN1.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông.(Ảnh chụp từ Google Map).   

11. Đường ĐH-09

Tuyến đường cắt qua đường số 95 Nguyễn Văn Linh và bắc qua suối Rạch Rễ.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông.(Ảnh chụp từ Google Map).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY