Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Long Thành Nam nằm tây nam của thị xã Hòa Thành, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Trường Tây, phía tây và nam giáp huyện Châu Thành, phía bắc giáp phường Long Thành Trung. Xã Long Thành Nam có diện tích 10,76 km², dân số năm 2019 là 16.052 người, mật độ dân số đạt 1.492 người/km².

4. Đường LTN-03

Đoạn đường nối liền hai đường là 22B và đường LTN-02 sẽ mở trong tương lai.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).  

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam.(Ảnh chụp từ Google Map).   

5. Đường LTN-06

Đoạn đường có một đầu gần sông Vàm Cỏ Đông, đầu còn lại ở đường LTN-05 sẽ mở trong tương lai.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).  

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam.(Ảnh chụp từ Google Map).   

6. Đường LTN-07

Đoạn đường nối liền hai đường là 22B và đường LTN-02 sẽ mở trong tương lai.

     Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).  

       Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Thành Nam.(Ảnh chụp từ Google Map).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY