Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Long Thành Bắc là một phường nằm về của phía bắc thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Về vị trí địa lý, phía đông của phường Long Thành Bắc giáp xã Trường Hòa, phía tây giáp phường Long Hoa, phía nam giáp phường Long Thành Trung và xã Trường Tây, phía bắc giáp TP Tây Ninh và huyện Dương Minh Châu. Phường Long Thành Bắc có diện tích 4,97 km², dân số tính đến năm 2019 là 18.255 người với mật độ dân số đạt 3.673 người/km². Phường Long Thành Bắc được chia thành 5 khu phố, bao gồm Long Đại, Long Mỹ, Long Tân, Long Thời và Sân Cu.

1. Đường ĐG.LTB-01

Tuyến đường chạy dọc qua địa bàn phía tây của phường Long Thành Bắc, cắt qua đường Sân Cu. Trong phạm vi phường Long Thành Bắc, tuyến đường có một đầu ở ĐT 781, đầu còn lại ở đường 29 Nguyễn Văn Linh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu hồng).    

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc. (Ảnh chụp từ Google Map).   

2. Đường ĐH-11

Đoạn đường nối tiếp với đường Sân Cu, có một đầu ở đường số 5.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu hồng).    

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc. (Ảnh chụp từ Google Map).   

3. Đường ĐH-12

Đoạn đường nối đường số 18 An Dương Vương với đường số 5 hiện có trên địa bàn phường Long Thành Bắc, đoạn đường bắc qua suối Sân Cu - Trường Long - Hốc Trâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu hồng).    

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Thành Bắc. (Ảnh chụp từ Google Map).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hòa Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY