Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 

Xã Trường Hòa nằm ở phía bắc thị xã Hòa Thành, có vị trí địa lý: Phía đông, bắc, tây bắc giáp huyện Dương Minh Châu, phía tây giáp phường Long Thành Bắc và xã Trường Tây, phía nam giáp xã Trường Đông. Xã Trường Hòa có diện tích 18,10 km², dân số năm 2019 là 12.062 người, mật độ dân số đạt 666 người/km². Xã Trường Hòa được chia thành 4 ấp: Trường Cửu, Trường Thiện, Trường Thọ, Trường Xuân.

1. Đường cao tốc Gò Dầu - TP Tây Ninh - Xa Mát dự kiến

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía đông bắc của xã Trường Hoà.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).   

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà.(Ảnh chụp từ Google Map).   

2. Đường TH-01

Đoạn đường có một đầu ở gần Trung học Trường Hoà B, chay song song với đường Nguyễn Văn Linh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).   

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà.(Ảnh chụp từ Google Map).   

3. Đường Trịnh Phong Đáng kéo dài

Đây là đường Trịnh Phong Đáng kéo dài, nối đến đường Nguyễn Văn Linh.

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).   

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Hoà.(Ảnh chụp từ Google Map).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY