Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Trường Đông nằm ở phía đông nam thị xã Hòa Thành, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp xã Trường Hòa, phía đông nam giáp huyện Gò Dầu, phía tây giáp xã Trường Tây, phía tây nam giáp huyện Châu Thành. Xã Trường Đông có diện tích 22,86 km², dân số năm 2019 là 16.662 người, mật độ dân số đạt 729 người/km². Xã Trường Đông được chia thành 5 ấp: Năm Trại, Trường Ân, Trường Đức, Trường Lưu, Trường Phú.

1. Đường ĐH-04

Tuyến đường chạy qua địa bàn phía tây nam của xã Trường Đông, bắc qua suối Rạch Rễ.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).  

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông.(Ảnh chụp từ Google Map).   

2. Đường ĐH-07

Đoạn đường có một đầu ở Quốc lộ 22B.

      Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).  

        Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông.(Ảnh chụp từ Google Map).   

3. Đường LĐ-02

Đoạn đường nối liền Quốc lộ 22B với đường ĐH-05.

       Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành. (Đường kẻ màu vàng).  

         Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trường Đông.(Ảnh chụp từ Google Map).   

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành) 

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến 2030, thị xã Hoà Thành TẠI ĐÂY