Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thủ Dầu Một

 Tân An là một phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Phía đông giáp phường Hiệp An; Phía tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh qua sông Sài Gòn; Phía nam giáp phường Tương Bình Hiệp; Phía bắc giáp thị xã Bến Cát qua sông Thị Tính.

 

16. Đường nối từ đường 124 xuống phía tây nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,64 km nối từ đường ĐX 124 ở đoạn Quán Bảo Hủ Tiếu Nam Vang và kéo xuống phía tây nam đoạn bờ sông Sài Gòn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đại lộ đông tây

Đây là tuyến đại lộ đông tây được nối từ đường ĐX 124 và kéo về phía tây của phường. Tổng chiều dài của tuyến đường này lên đến 3,05 km.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối từ đại lộ đông tây xuống phía nam

Trong tương lai phường Tân An sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,82 km nối từ đại lộ đông tây ở đoạn gần chùa Phước Hưng và kéo xuống phía nam của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một: Xem và tải về TẠI ĐÂY.