Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thủ Dầu Một

 Tân An là một phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Phía đông giáp phường Hiệp An; Phía tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh qua sông Sài Gòn; Phía nam giáp phường Tương Bình Hiệp; Phía bắc giáp thị xã Bến Cát qua sông Thị Tính.

13. Đường nối đường Phan Đăng Lưu lên đường DX 115

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 700 m nối từ đường Phan Đăng Lưu ở đoạn chùa Long Minh và kéo lên đường DX 115 theo hướng đông.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối đường Lê Chí Dân xuống đường ĐX 113

Đây là đoạn đường dài khoảng 230 m nối từ đường Lê Chí Dân ở đoạn giao nhau với đường ĐX 132. Tuyến kéo xuống theo hướng nam và nối với đường ĐX 113.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường đi qua khu tái định cư Tân An

Trong tương lai phường Tân An sẽ có tuyến đường đi qua khu tái định cư Tân An sẽ cải tạo và mở rộng thêm. Tổng chiều dài sau khi mở rộng của tuyến đường này là 580.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một: Xem và tải về TẠI ĐÂY.