Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thành phố Thủ Dầu Một

 Tân An là một phường thuộc thành phố Thủ Dầu Một. Phía đông giáp phường Hiệp An; Phía tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh qua sông Sài Gòn; Phía nam giáp phường Tương Bình Hiệp; Phía bắc giáp thị xã Bến Cát qua sông Thị Tính.

19. Đường nối từ đường ĐX 124 sang đường Lê Chí Dân

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 420 m nối từ đường ĐX 124 và kéo sang đường Lê Chí Dân ở đoạn giao nhau với đường tỉnh 744.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường nối từ đường ĐX 124 lên đường tỉnh 744

Đây là tuyến đường dài khoảng 520 m nối từ đường ĐX 124 ở đoạn gần trường THCS Trần Bình Trọng và kéo lên phía đông bắc nối với đường tỉnh 744.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường ĐX 122 kéo dài thêm

Trong tương lai phường Tân An sẽ có tuyến đường ĐX 122 kéo dài thêm một đoạn khoảng 935 m ra hướng tây bắc đoạn bờ sông Sài Gòn.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân An theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một.

 Đường sẽ mở ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một: Xem và tải về TẠI ĐÂY.