Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn, Hoằng Hóa đáng chú ý nhất.

 

Bút Sơn là thị trấn duy nhất trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, là trung tâm hành chính kinh tế, văn hoá của huyện. Trong năm 2019, huyện Hoằng Hóa nhập nguyên trạng xã Hoằng Phúc, Hoằng Vinh vào thị trấn Bút Sơn và lấy tên gọi chung là thị trấn Bút Sơn. Phía bắc của thị trấn Bút Sơn giáp các xã Hoằng Đạt, Hoằng Xuyên, phía tây giáp các xã Hoằng Cát, Hoằng Đức, phía nam giáp xã Hoằng Đồng, phía đông giáp xã Hoằng Đạo (đều thuộc huyện Hoằng Hoá).

 1. Đường cắt qua đường QL10 

Theo bản đồ quy hoạch, sẽ có 1 đường cắt qua đường QL10 được mở trong tương lai. Đoạn đường bắt đầu từ đường 10 tại địa bàn xã Hoằng Đức, kéo dài khoảng 3 km và kết thúc tại địa giới phía nam của thị trấn. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                           

 Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                   

2. Đường đi qua trường THCS Hoằng Vinh 

Tại khu vực phía nam của thị trấn, đoạn sẽ mở bắt đầu từ khu vực trường THCS Hoằng Vinh và kéo dài khoảng 1km, chạy gần song song với QL10. 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                            

   Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                    

3. Đường Trung Sơn 3 kéo dài 

Cũng tại khu vực phía nam của thị trấn, đường Trung Sơn 3 sẽ được kéo dài thêm khoảng 300 m đến ranh giới của thị trấn. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Bút Sơn theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                             

    Đường sẽ mở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.                                                     

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2021 - 2030).