Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

   Xã An Ninh thuộc huyện Bình Lục, phía Bắc và phía Đông tiếp giáp với huyện Lý Nhân, phía Tây Giáp với giáp với xã Bồ Đề, phía Nam Giáp với xã Mỹ Hà thuộc huyện Mỹ Lộc Nam Định.  

1. Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km

 

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 1,30 km. Điểm đầu ở ĐT 976, đi qua chùa Kim Lối, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 1,30 km về phía nam.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 976 tới đoạn cách đó khoảng 1,30 km trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 240 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 1 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 240 m về phía tây.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 240 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 240 m trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường song song với đường số 2 nói trên

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 1 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 220 m về phía tây.

 Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2021-2030 huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY