Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Đôn Thuận nằm ở phía bắc thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương, phía tây giáp huyện Gò Dầu, phía nam giáp phường Lộc Hưng và xã Hưng Thuận, phía bắc giáp tỉnh Bình Dương và huyện Dương Minh Châu. Xã Đôn Thuận có diện tích 58,58 km², dân số năm 2019 là 12.102 người, mật độ dân số đạt 207 người/km². Xã Đôn Thuận được chia thành 6 ấp: Bà Nhã, Bến Kinh, Sóc Lào, Thuận Tâm, Trảng Cỏ, Trảng Sa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Tây Ninh

8. Đường chạy song song với đường sẽ mở số 7

Tuyến đường này chạy song song với đường sẽ mở số 7.

      Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

      Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

9. Đường song song với đường tỉnh 782

Tuyến đường chạy song song với đường tỉnh 782, 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

10. Đường cắt kênh Đông

Tuyến đường có một đầu ở kênh Đông (đoạn gần trường Tiểu học Bời Lời 2).

 Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)