Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đáng chú ý nhất.

Xã Đôn Thuận nằm ở phía bắc thị xã Trảng Bàng, có vị trí địa lý: Phía đông giáp tỉnh Bình Dương, phía tây giáp huyện Gò Dầu, phía nam giáp phường Lộc Hưng và xã Hưng Thuận, phía bắc giáp tỉnh Bình Dương và huyện Dương Minh Châu. Xã Đôn Thuận có diện tích 58,58 km², dân số năm 2019 là 12.102 người, mật độ dân số đạt 207 người/km². Xã Đôn Thuận được chia thành 6 ấp: Bà Nhã, Bến Kinh, Sóc Lào, Thuận Tâm, Trảng Cỏ, Trảng Sa.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Tây Ninh mới nhất

2. Đường cắt đường tỉnh lộ 785

Tuyến đường có một đầu ở sông Sài Gòn, đầu còn lại ở tỉnh lộ 785.

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận. (Nguồn ảnh: Google). 

3. Đường song song với đường sẽ mở số 2

Tuyến đường này có một đầu ở sông Sài Gòn.

   Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận. (Nguồn ảnh: Google).  

4. Đường cắt tỉnh lộ 785

Tuyến đường có một đầu ở tỉnh lộ 785, cắt qua đường tình 789.

    Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ màu vàng). 

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Đôn Thuận. (Nguồn ảnh: Google).  

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh)