Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Long Nguyên nằm ở phía tây của huyện Bàu Bàng. Phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng và thị trấn Lai Uyên; Phía đông giáp xã Lai Hưng; Phía nam giáp thị xã Bến Cát Phía tây giáp huyện Dầu Tiếng. 

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

1. Đường cắt qua đường N4

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 4,05 km cắt qua đường N4 ở phần phía đông bắc của xã.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường tỉnh 745C

Đây là tuyến đường tỉnh 745C đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 3,55 km. Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh 749A và kéo dài ra phía tây bắc của xã.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường tỉnh 745A

Trong tương lai xã Long Nguyên sẽ có tuyến đường tỉnh 745A đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 6,25 km. Tuyến bắt đầu từ đường tỉnh 749A đoạn giao nhau với đường N4 và kéo xuống phía tây của xã.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.