Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Hưng Hòa nằm ở phía đông của huyện Bàu Bàng. Phía đông và bắc giáp huyện Phú Giáo; Phía nam giáp huyện Bắc Tân Uyên và thị xã Bến Cát; Phía tây giáp thị xã Bến Cát và xã Tân Hưng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

1. Đường cắt qua ở phía tây nam của xã

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hưng Hòa đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 3 km chạy cắt qua ở phía tây nam của xã.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Hưng Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường cắt qua HL612

Đây là tuyến đường dài khoảng 5,3 km chạy vào địa bàn xã từ phía tây. Tuyến cắt qua HL612 ở đoạn trại dế Nguyễn Toàn và kéo dài lên phía đông bắc.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Hưng Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.  

 Đường sẽ mở ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường cắt qua đường sẽ mở ở mục 2

Trong tương lai xã Hưng Hòa sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,35 km chạy cắt qua đường sẽ mở ở mục 2 ở phần phía đông bắc của xã.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Hưng Hòa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.   

 Đường sẽ mở ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.