Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Cây Trường 2 nằm ở phía bắc huyện Bàu Bàng. Phía đông giáp xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên; Phía nam giáp huyện Dầu Tiếng và thị trấn Lai Uyên; Phía tây giáp huyện Dầu Tiếng; Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước và huyện Dầu Tiếng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

1. Đường Hồ Chí Minh kéo dài

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cây Trường 2 đáng chú ý có tuyến đường Hồ Chí Minh kéo dài thêm về phía đông bắc một đoạn 3,3 km. Tuyến cắt qua đường tỉnh 750 và đi ra khỏi địa bàn xã.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Cây Trường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường Bàu Bàng – Hồ Chí Minh

Đây là tuyến đường Bàu Bàng – Hồ Chí Minh đoạn chạy qua địa bàn xã dài khoảng 4,6 km. Tuyến bắt đầu từ phía tây và kéo xuống phía nam rồi đi ra khỏi địa bàn xã.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Cây Trường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường tỉnh 750 lên phía bắc

Trong tương lai xã Cây Trường 2 sẽ có tuyến đường dài khoảng 3,1 km nối từ đường tỉnh 750 ở đoạn trạm y tế xã Cây Trường và kéo dài lên phía bắc.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Cây Trường 2 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Cây Trường 2, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.