Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Long Nguyên nằm ở phía tây của huyện Bàu Bàng. Phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng và thị trấn Lai Uyên; Phía đông giáp xã Lai Hưng; Phía nam giáp thị xã Bến Cát Phía tây giáp huyện Dầu Tiếng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

7. Đường Đông Tây 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên đáng chú ý có tuyến đường Đông Tây 1 đoạn chạy qua địa bàn xã có chiều dài khoảng 7,3 km. Tuyến đi trùng một đoạn với đường huyện 619.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường cắt qua đường tỉnh 749A

Đây là tuyến đường dài khoảng 6,9 km chạy cắt ngang qua địa bàn xã. Tuyến giao nhau với đường tỉnh 749A ở đoạn cửa hàng điện Mỹ Vy.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.  

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối từ đường tỉnh 749A xuống đường sẽ mở ở mục 8

Trong tương lai xã Long Nguyên sẽ có tuyến đường dài khoảng 4,2 km nối từ đường tỉnh 749A ở đoạn UBND xã Long Nguyên và kéo xuống đường sẽ mở ở mục 8.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.   

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ  quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.