Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Xã Long Nguyên nằm ở phía tây của huyện Bàu Bàng. Phía bắc giáp huyện Dầu Tiếng và thị trấn Lai Uyên; Phía đông giáp xã Lai Hưng; Phía nam giáp thị xã Bến Cát Phía tây giáp huyện Dầu Tiếng.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Bình Dương

4. Đường nối từ đường tỉnh 745A lên phía tây bắc

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Long Nguyên đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,6 km nối từ đường tỉnh 745A sẽ mở và kéo lên phía tây bắc của xã. Tuyến đi qua đoạn Hong Nga’s Garden.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường tỉnh 745A xuống phía nam

Đây là tuyến đường dài khoảng 7,05 km nối từ đường tình 745A sẽ mở và kéo xuống phía nam của xã. Tuyến đi qua đoạn chợ Long Nguyên.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng. 

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối từ đường tỉnh 749A ra phía đông

Trong tương lai xã Long Nguyên sẽ có tuyến đường dài khoảng 2,58 km nối từ đường tỉnh 749A ở đoạn UBND xã Long Nguyên và kéo dài ra phía đông.

     Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch xã Long Nguyên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng.  

 Đường sẽ mở ở xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bàu Bàng: Xem và tải về TẠI ĐÂY.