Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Nhân Mỹ thuộc huyện Lý Nhân, phía đông giáp xã Nhân Thịnh; Phía tây giáp xã Xuân Khê; Phía nam giáp huyện Bình Lục; Phía bắc giáp các xã Trần Hưng Đạo và Nhân Bình.

1. Đường nối ĐT 972 tới đoạn cách đó khoảng 665 m

Đường này có điểm đầu ở ĐT 972 (đoạn gần trung tâm tin học Ngọc Quyết), điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 665 m về phía đông.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn cách đó khoảng 665 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới đoạn cách đó khoảng 665 m trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 450 m

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 1 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 450 m về phía bắc.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 450 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 1 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 450 m trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối ĐT 972 tới bờ sông Châu Giang

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở ĐT 972, sau đó kết thúc ở bờ sông Châu Giang, cách đó khoảng 380 m.

 Đường nối ĐT 972 tới bờ sông Châu Giang trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối ĐT 972 tới bờ sông Châu Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY