Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 1.

Phú Cường là một xã thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Phía đông và phía bắc giáp huyện Kim Động; Phía tây giáp Sông Hồng; Phía nam giáp xã Hùng Cường.

1. Đường nối từ đường Phú Cường 1 ra đoạn đường Trục 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 527 m nối từ đường Phú Cường 1. Tuyến kéo dài về phía tây nam và kéo ra bờ sông Hồng đoạn gần đường Trục 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường Lô 1 mở rộng

Đây là tuyến đường Lô 1 mở rộng thêm 1 đoạn khoảng 622 m bắt đầu từ đoạn giao nhau với đê Hùng Cường. Tuyến kéo dài về phía bắc và đi lên đoạn đường tỉnh 378.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường đi qua UBND xã Phú Cường.

Trong tương lai xã Phú Cường sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,2 km nối từ đoạn đường gần UBND xã Phú Cường và kéo xuống phúa đông nam nối với đường Phú Hùng Cường.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030).