Tags

Thông tin quy hoạch Hưng Yên

Tìm theo ngày
 Thông tin quy hoạch Hưng Yên mới nhất

Thông tin quy hoạch Hưng Yên mới nhất

Thông tin quy hoạch Hưng Yên sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu đô thị, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông,...tại 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện trên địa bàn Hưng Yên. Cụ thể:

Gồm, 1 thành phố: Thông tin quy hoạch ở thành phố Hưng Yên.

Tại 1 thị xã: Thông tin quy hoạch ở thị xã Mỹ Hào.

Tại 8 huyện: Thông tin quy hoạch ở huyện Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ.

Bên cạnh đó, thông tin quy hoạch Hưng Yên cũng sẽ cung cấp những nội dung đáng chú ý sau đây:

- Thông tin quy hoạch đất gồm có vị trí, diện tích, thời gian sử dụng khu đất theo quy hoạch ở các phường, quận, huyện, thành phố trên địa bàn Hưng Yên.

- Hình ảnh mô tả khu đất quy hoạch.

- Thông tin quy hoạch giao thông bao gồm vị trí các tuyến đường sẽ mở.

- Thông tin quy hoạch sử dụng đất bao gồm: Đất quy hoạch làm đường giao thông; đất quy hoạch làm công viên; đất quy hoạch đô thị, công trình công cộng, cây xanh…