Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án; trong đó có 14 dự án trong nước và 29 dự án nước ngoài.

May gia công hàng xuất khẩu tại Công ty TNHH may Kydo Việt Nam tại Khu công nghiệp Phố Nối A (Hưng Yên). (Ảnh: TTXVN).

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án; trong đó có 14 dự án trong nước và 29 dự án nước ngoài, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 291 triệu USD và 1.565 tỷ đồng.

Riêng trong tháng 10, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 12 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm khoảng 808 tỷ đồng và 65 triệu USD.

Trong số các dự án được điều chỉnh tăng vốn, có một số dự án hoạt động sản xuất ổn định, hiệu quả và nhà đầu tư tăng vốn để mở rộng dự án như: dự án đầu tư sản xuất sản phẩm linh kiện CMOS của Công ty TNHH Kyocera Việt Nam tăng vốn thêm 61,7 triệu USD; dự án Nhà máy HAIXIN số 2 của Công ty TNHH Vật liệu mới Haixin Việt Nam tăng vốn thêm 31,3 triệu USD; dự án Nhà máy SOC Việt Nam của Công ty TNHH SOC Việt Nam tăng vốn thêm 28,3 triệu USD; dự án nhà máy luyện cán thép của Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên tăng vốn thêm 600 tỷ đồng...

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cũng đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 30 dự án (11 dự án đầu tư nước ngoài và 19 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư 102,7 triệu USD và 2.374 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm vốn từ đầu năm đến nay khoảng 555 triệu USD, bằng 123% kế hoạch năm 2022 (thu hút 450 triệu USD vốn đầu tư vào các khu công nghiệp).

Trong tháng 10, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 73 ha.

Tính chung từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong tỉnh Hưng Yên đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 527 ha đất khu công nghiệp, đạt 105,4% kế hoạch.

Trong số đó, một số khu công nghiệp có tiến độ giải phóng mặt bằng nhanh như: khu công nghiệp số 5 và khu công nghiệp Thăng Long II, giai đoạn 3.

Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 102 ha, đạt 85% kế hoạch được UBND tỉnh giao trong năm 2022 (đầu tư xây dựng hạ tầng 120 ha đất khu công nghiệp).

Trong thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư "tại chỗ"; kịp thời giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.

chọn
Nhóm Eurowindow hé mở kế hoạch khởi công khu đô thị 7.100 tỷ ở Long An
Khu đô thị tại phường 4 và phường 6 TP Tân An có diện tích gần 175 ha, tổng mức đầu tư 7.119 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết dự kiến khởi công dự án vào quý II/2025.