Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 1.

Lạc Đạo là một xã thuộc huyện Văn Lâm. Phía đông giáp xã Chỉ Đạo; Phía tây giáp thị trấn Như Quỳnh; Phía nam giáp xã Đình Dù và xã Minh Hải; Phía bắc giáp thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh.

1. Đường vành đai 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo đáng chú ý có tuyến đường vành đai 4 đoạn đi qua địa bàn dài khoảng 2,54 km.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm giai đoạn 2021 - 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường tỉnh 385 với tuyến đường ở mục 1.

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,31 km nối từ đường tỉnh 385 và kéo lên phía bắc nối với tuyến đường vành đai 4 sẽ mở ở mục 1. Tuyến đường này đi qua trung tâm Y tế huyện Văn Lâm.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm giai đoạn 2021 - 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường tỉnh 385 lên phía tây bắc.

Trong tương lai xã Lạc Đạo sẽ có tuyến đường dài khoảng 848 m nối từ đường tỉnh 385 ở đoạn Công ty TNHH STP Việt Nam và kéo lên phía tây bắc đoạn UBND xã Lạc Đạo.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm giai đoạn 2021 - 2030.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm trên bản đồ Google vệ tinh.

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm giai đoạn 2021 - 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Lâm giai đoạn 2021 - 2030).