Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 1)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Thủy Xuân Tiên là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã có diện tích 13,73 km², dân số năm 1999 là 12.651 người, mật độ dân số đạt 921 người/km². (Ảnh: Google).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

1. Đường vuông góc với Quốc lộ 21A

Đường vuông góc với Quốc lộ 21A có chều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm đầu gần KTX Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua Nhà máy Bê tông Xuân Mai

Đường đi qua Nhà máy Bê tông Xuân Mai về phía nam có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Quốc lộ 21A và chạy về phía thôn Xuân Long.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên. (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường chạy ven sông Bùi

Đường chạy ven sông Bùi cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường có điểm cuối ở khu vực Trường Tiểu học Bê Tông.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).