Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đông Sơn là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Đông Sơn có diện tích 7,48 km², dân số năm 1999 là 8.276 người, mật độ dân số đạt 1.106 người/km². Xã Đông Sơn bao gồm 9 thôn: Lương Sơn, An Sơn, Gốt Thượng, Đông Cựu, Thanh Trì, Yên Kiện, Thôn Gốt, Thôn Đông, Quyết Hạ. (Ảnh; Google).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

4. Đường chạy qua sân bóng thôn Lương Sơn

Đường chạy qua sân bóng thôn Lương Sơn về phía nam có chiều dài khoảng 1 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường Đông Sơn và kết thúc gần khu vực chùa Yên Kiện.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông Sơn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đông Sơn. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).