Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

 Phú Nghĩa là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích 8,26 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Chương Mỹ và huyện Quốc Oai. Cụ thể, phía Đông xã Phú Nghĩa giáp xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ); phía Tây giáp xã Đông Phương Yên (huyện Chương Mỹ); phía Nam giáp xã Trường Yên và xã Ngọc Hòa (huyện Chương Mỹ), phía Bắc giáp huyện Quốc Oai. (Ảnh: Google).

1. Đường đi qua Nhà văn hóa thôn Phú Hữu 2

Đường đi qua Nhà văn hóa thôn Phú Hữu 2 có chiều dài khoảng 500 m. Đoạn đường có điểm kết thúc gần Trung tâm thi bằng lái xe huyện Chương Mỹ.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phú Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phú Nghĩa. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường đi qua chùa Phú Hữu

Đường đi qua chùa Phú Hữu về phía tây có chiều dài khoảng 100 m.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phú Nghĩa theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phú Nghĩa. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).