Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Phụng Châu là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích 6,91 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Chương Mỹ, huyện Quốc Oai và quận Hà Đông. Cụ thể, phía Đông xã Phụng Châu giáp quận Hà Đông; phía Tây giáp xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ); phía Nam giáp thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ), phía Bắc giáp huyện Quốc Oai. (Ảnh: Google).

4. Đường nối xóm Đồng với xã Quyết Thắng

Đường nối xóm Đồng với xã Quyết Thắng có chiều dài khoảng 2,1 km. Đoạn đường có điểm đầu gần nghĩa trang Phượng Đồng và kết thúc ở gần khu vực hồ câu Ngọc Đại.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường chạy qua phía đông thôn Phượng Đồng

Đường chạy qua phía đông thôn Phượng Đồng cũng sẽ được mở với chiều dài khoảng 1,5 km. Đoạn đường có điểm đầu ở đường đê mới.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu. (Nguồn ảnh: Google).

6. Đường chạy quanh Trung tâm GDQP & An ninh trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội

Đường chạy quanh Trung tâm GDQP & An ninh trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội có chiều dài khoảng 400 m.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Phụng Châu. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).