Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Thủy Xuân Tiên là một xã thuộc huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã có diện tích 13,73 km², dân số năm 1999 là 12.651 người, mật độ dân số đạt 921 người/km². (Ảnh: Google).

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội

7. Đường chạy ven địa giới phía đông nam xã

Đường chạy ven địa giới phía đông nam xã có chiều dài khoảng 2 km. Đoạn đường kết thúc ở khu vực Nhà máy Xi măng Nam Sơn Hoàng Long.

Đường  có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường  có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên. (Nguồn ảnh: Google).

8. Đường chạy qua Nhà máy Xi măng Nam Sơn Hoàng Long

Đường chạy qua Nhà máy Xi măng Nam Sơn Hoàng Long cũng  có thể  được mở với chiều dài khoảng 800 m. Đoạn đường chạy gần vuông góc với đường Hồ Chí Minh.

 Đường  có thể  mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường  có thể  mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên. (Nguồn ảnh: Google).

9. Đường đi qua thôn Gò Cáo

Đường đi qua thôn Gò Cáo có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường có điểm đầu ở khu vực Nghĩa trang thôn Gò Cáo, và kết thúc ở đường xóm Đồi Chè, đoạn gần Nhà văn hoá thôn Gò Cáo.

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

   Sơ đồ tuyến đường  có thể  mở theo quy hoạch ở xã Thủy Xuân Tiên. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).