Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Trác Vân thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp Hưng Yên; Phía tây giáp Yên Nam; Phía nam giáp Lý Nhân; phía bắc giáp Châu Giang.

1. Đường nối QL 38 tới đoạn gần đường Quan Nha Bãi

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 370 m. Điểm đầu ở QL 38, điểm cuối ở đoạn gần đường Quan Nha Bãi.

 Đường nối QL 38 tới đoạn gần đường Quan Nha Bãi trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 38 tới đoạn gần đường Quan Nha Bãi trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường tránh Hòa Mạc tới đoạn phía sau chi cục thuế huyện Duy Tiên

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường tránh Hòa Mạc, điểm cuối ở đoạn phía sau chi cục thuế huyện Duy Tiên, có chiều dài khoảng 1,10 km.

 Đường nối từ đường tránh Hòa Mạc tới đoạn phía sau chi cục thuế huyện Duy Tiên trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối từ đường tránh Hòa Mạc tới đoạn phía sau chi cục thuế huyện Duy Tiên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường Bắc Hòa tới đoạn cách đó khoảng 200 m

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường Bắc Hòa, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 200 m về phía nam.

 Đường nối đường Bắc Hòa tới đoạn cách đó khoảng 200 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Bắc Hòa tới đoạn cách đó khoảng 200 m trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY