Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 

 Xã Trác Vân thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp Hưng Yên; Phía tây giáp Yên Nam; Phía nam giáp Lý Nhân; phía bắc giáp Châu Giang.

 

 

 

7. Đường nối QL 37B tới đoạn gần tiệm giày dép Tuấn Anh

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 150 m. Điểm đầu ở QL 37B, điểm cuối ở tiệm giày dép Tuấn Anh.

 Đường nối QL 37B tới đoạn gần tiệm giày dép Tuấn Anh trên bản đồ quy hoạch.

 

 

 Đường song song với đường Quan Nha Bãi trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với đường Quan Nha Bãi

 

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đoạn gần Shop bán giày dép Thảo Hà, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,77 km về phía bắc.

 Đường song song với đường Quan Nha Bãi trên bản đồ quy hoạch.

 Đường song song với đường Quan Nha Bãi trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,24 km

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở đường số 7 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 1,24 km về phía bắc.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,24 km trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 1,24 km trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY