Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáng chú ý nhất.

 Xã Trác Vân thuộc thị xã Duy Tiên, phía đông giáp Hưng Yên; Phía tây giáp Yên Nam; Phía nam giáp Lý Nhân; phía bắc giáp Châu Giang.

13. Đường nối QL 37B tới đoạn cách đó khoảng 240 m

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 240 m. Điểm đầu ở QL 37B, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 240 m về phía tây.

 Đường nối QL 37B tới đoạn cách đó khoảng 240 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 37B tới đoạn cách đó khoảng 240 m trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường nối từ đường số 13 nói trên tới đường Quan Nha Bãi

Theo quy hoạch, đoạn đường này có điểm đầu ở đường số 13 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Quan Nha Bãi, có chiều dài khoảng 640 m.

 Đường nối từ đường số 13 nói trên tới đường Quan Nha Bãi trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối từ đường số 13 nói trên tới đường Quan Nha Bãi trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối QL 37B tới đường số 14 nói trên

Trong tương lai, đường này có điểm đầu ở QL 37B, điểm cuối ở đường số 14 đã miêu tả ở trên, cách đó khoảng 160 m.

 Đường nối QL 37B tới đường số 14 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

  (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY