Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 1.

Xã Vạn Lương thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

4. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 130 m

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 130 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A; điểm cuối ở đoạn gần bờ sông Hiền Lương, cách điểm đầu khoảng 130 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 2.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 130 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 3.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 130 m trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đoạn Nhà nghỉ Khánh Vân tới đoạn TL House Coffee & Tea

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 230 m. Điểm đầu nằm ở đoạn gần Nhà nghỉ Khánh Vân, điểm cuối ở đoạn gần TL House Coffee & Tea.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 4.

Đường nối từ đoạn Nhà nghỉ Khánh Vân tới đoạn TL House Coffee & Tea trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 5.

Đường nối từ đoạn Nhà nghỉ Khánh Vân tới đoạn TL House Coffee & Tea trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường song song với QL 1A

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 85 m. Điểm đầu nằm trên đường số 5 nói trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 85 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 6.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 2) - Ảnh 7.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY