Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu mới nhất

 Xã Xuân Lộc thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Hải; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp xã Xuân Bình; Phía bắc giáp tỉnh Bình Định.

4. Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 880 m

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường Chánh Lộc – Diêm Trường, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 880 m về phía bắc.

 Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 880 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường Chánh Lộc – Diêm Trường tới đoạn cách đó khoảng 880 m trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Chánh Lộc – Diêm Trường

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở đường số 4 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở đường Chánh Lộc – Diêm Trường (đoạn gần Mỹ phẩm Huệ shop), có chiều dài khoảng 450 m.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Chánh Lộc – Diêm Trường trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 4 nói trên tới đường Chánh Lộc – Diêm Trường trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường số 5 nói trên tới bờ biển Đông

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở đường số 5 đã miêu tả ở trên, điểm cuối ở bờ biển Đông. Đường này có chiều dài khoảng 245 m.

 Đường nối đường số 5 nói trên tới bờ biển Đông trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối đường số 5 nói trên tới bờ biển Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY